רשת מקומונים לצבור הדתי והחרדי

גדלי מודעות

 

עמוד - 24 ס"מ גובה, 17 ס"מ רוחב. חצי עמוד לרוחב - 17 ס"מ רוחב,12 ס"מ גובה. 

חצי עמוד לאורך - 8.5 ס"מ רוחב, 24 ס"מ גובה. רבע עמוד - 8.5 ס"מ רוחב, 12 ס"מ גובה. 

סטריפ - רוחב 17 ס"מ, גובה 5.5 ש"ח. שמינית - 8 ס,מ רוחב, 5.5 ס"מ גובה. 

מודעות מילים בלוח. קוביה בלוח.
 

 

רשת מקומונים לצבור הדתי והחרדי 

רשת מקומונים לצבור הדתי והחרדי